Mój Pan żyje
A D A D G
Mój Pan żyje! Niech będzie wywyższony
D A D A
i błogosławiony Bóg zbawienia mego! / x2
G D A D
Będę śpiewał Ci, wielbił imię Twe!
E A
Wśród narodów głosił chwałę Twoją!
powrót