Nie jesteś sam
E fis
Nie jesteś sam, On blisko jest,
E fis
to Jego blask ochrania Cię.
E fis
Za ciebie Pan swe życie dał,
E A H
byś poznał że, że to On wybrał ciebie.

E gis cis gis
Idź, idź na cały świat, ogłoś, że to On światłem twoim jest,
A H7 E A H7
wołaj, że to Bóg Królem jest, Jezus Królem jest.
E gis cis gis
Idź, niech usłyszy świat, że to za nasz grzech życie oddał Pan.
A H7 E
Jego Duch dziś w nas śpiewa pieśń: Jezus Drogą jest.

E fis
On wiecznie trwa, Niezmienny jest,
E fis
tak samo dziś być blisko chce,
E fis
zaśpiewaj Mu dziękczynną pieśń
E A H
i słuchaj jak, jak On dziś wzywa ciebie.

Idź, idź na cały świat …
powrót