Nie nam, lecz Twemu Imieniu
E A E
Nie nam, lecz Twemu Imieniu
E cis fis H7
chwała niech będzie, o Panie.
E A
Zawsze i wszędzie, chwała na wieki,
E H7 E
chwalę, o Panie Imię Twe! / x2

Pan światłem i zbawieniem moim,
kogóż mam lękać się?
Prowadzi mnie drogą prosto do nieba,
dla Niego poświęcę życie swe. / x2
powrót