Niech się radują niebiosa i ziemia
G h a D
Niech się radują niebiosa i ziemia,
G C D G
Bo Pan królować przychodzi.

G h a h
Zaśpiewajcie Panu nowa pieśń,
G a E a
zaśpiewajcie Panu wszystkie ziemie.
C a h e
Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu,
C a D
Co dzień głoście jego zbawienie

Głoście Panu ludy chwałę, moc,
Imieniu Jego cześć oddajcie.
Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w jego dom,
Czcijcie Pana w stroju odświętnym.

Niech przed Nim zadrży cały świat,
Głoście ludom, że sam Pan króluje.
On utwierdził ziemię, by nie chwiała się,
Sprawiedliwie rządzi ludami.

Niech się cieszy niebo z ziemią wraz,
Niech brzmi morze z mieszkańcami swymi.
Niech się rozradują pola z plonem swym,
Wszystkie drzewa leśne przed Panem.

Cieszcie się, bo oto idzie Pan,
Idzie, by królować całej ziemi.
Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg,
Według swej wierności – narody.
powrót