Niech Twój Święty Duch
D A D A D
Niech Twój Święty Duch, dziś przenika mnie
D A D A D
I niech zawsze już, gości w duszy mej / x2

G fis
I niech spadnie deszcz, błogosławieństw Twych
e A
Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź / x2
D A D AD
Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas
D A D AD
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas
powrót