Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Capo: III

e D C H7 e
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja! / x2

e h e
Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, 
D G h e 
na wysokościach cześć niech oddadzą
C D h 
wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
e h e
wielbijcie Pana, Jego zastępy 

e h e 
Słońce, księżycu, wielbijcie Pana, 
D G h e
gwiazdy świecące wielbijcie Pana,
C D h 
niebiosa niebios, wielbijcie Pana, 
e h e
wody podniebne wielbijcie Pana!

e h e 
Niech wszyscy wielbią Imię Pana, 
D G h e
bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
C D h 
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
e h e
niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

e h e 
On daje siłę swemu ludowi, 
D G h e
z prochu podnosi swoich przyjaciół,
C D h
jest Bogiem bliskim dla Izraela, 
e h e
swoich wybranych On sam umacnia.

e h e
Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza, 
D G h e
Jego Synowi, który jest Panem,
C D h
Duchowi, który w nas zamieszkuje, 
e h e
przez wszystkie wieki wieków. Amen!
powrót