Niechaj zstąpi Duch Twój
e
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, 
C
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. 
a7 h
Obmyj mnie i uświęć mnie, 
h e
Uwielbienia niech popłynie pieśń. /x2 

C G
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał! 
C G
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie!
 a7 h e 
Jezus! Tylko Jezus Panem jest!
powrót