O Panie Tyś moim Pasterzem
C G C a
O Panie Tyś moim Pasterzem
d G C G
tak dobrym, że nic mi nie braknie.
C G C a
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
d G C C7
prostymi ścieżkami prowadzisz.

F C a
Pasterzem moim jest Pan
d G C C7
i nie brak mi niczego.

Choć idę przez ciemną dolinę
niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,
w obronie mej stanąć gotowy.

Do stołu swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mą głowę namaszcza
a kielich napełnia obficie.

Twa łaska i dobroć podąża
w ślad za mną po dzień mój ostatni,
aż dotrę, o Panie do domu
by z Tobą zamieszkać na zawsze.
powrót