Oddajmy Bogu cześć i chwałę
G C D
Oddajmy Bogu cześć i chwałę,
G C D
Oddajmy Bogu cześć i chwałę,
G C D G
Oddajmy Bogu cześć i chwałę, Alleluja! / x2

G D C G
Gdyż Bóg Królem jest całej ziemi.
G D C G
Wyśpiewaj chwałę Mu z całego serca.
G D C G
Więc klaszczmy, krzyczmy wraz, ludu święty,
G D C G
bo Pan godzien chwały jest.
powrót