Ofiaruję Tobie Panie Mój
D A h
Ofiaruję Tobie Panie mój
D G D e
Całe życie me, cały jestem Twój
A
Aż na wieki
D A h
Oto moje serce przecież wiesz
D G A D
Tyś miłością mą jedyną jest

D A h
Ty w ofierze Swojej, Panie mój,
D G D e
Cały dajesz się, cały jesteś mój
A
Aż na wieki
D A h
Oto moje serce przecież wiesz,
D G A D
Miłość Twoja niech umocni je
powrót