Otwórz me oczy o Panie
E
Otwórz me oczy o Panie
H
Przywróć dziś proszę mój wzrok
A E
Pragnę Cię widzieć, Pragnę Cię widzieć / x2

H cis
Majestat Twój wywyższać chcę
A H
Wielbić twe Imię na wieki
H cis
Dzieląc twą miłość i moc
fis7 (A) H
Śpiewając Święty, Święty, Święty

E H A
Święty, Święty, Święty / x3
E
Pragnę Cię widzieć
powrót