Otwórz me oczy
D e A D h
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
e A D D7
I być bliżej Niego i kochać goręcej
e A D h
Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać
e A G D
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
powrót