Oznajmiono ci, człowiecze
D G
Oznajmiono ci, człowiecze
A G D A
Co jest dobre, czego żąda Bóg od ciebie.
D G
Oznajmiono ci, człowiecze
A G D A
Co jest dobre czego żąda Bóg od ciebie.

D G
Byś wypełniał prawo, okazywał miłość
A G D
I w pokorze chodził z Nim. / x2
powrót