Pan mnie strzeże

E A
Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże
cis H
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem. /x 2
E A
Czuwa nade mną Bóg , czuwa nade mną Bóg
cis H
Czuwa nade mną Bóg, mój Bóg
E A cis H
Chcę z Tobą chodzić po wszystkich mych drogach.
E A cis H
Prowadź mnie w mocy swej, abym nie upadł.
E A cis H
Nie boję się, wchodzę w noc ciemną bez lęku.
E A cis H
Dobrze to wiem, że Ty jesteś ze mną.
E A
Jak Heli o Panie z Tobą chodzić chciał ,
cis H
tak z Tobą chodzić chcę
E A cis H
Jak Paweł wszystkie kroki Tobie dał , tak ja oddaje kroki swe.
powrót