Pan Światłem mym

A D A
Pan Światłem mym i moim Zbawieniem.
E A E
Nie lękam się, bo On chroni mnie / x2
F A F E
Pan siłą mą, On mocą mą jest, kogoż mam lękać się?
Pan światłem mym i moim Zbawieniem
I ufność swą złożyłem w Nim / x2
powrót