Panie mów, bo sługa Twój słucha
D A h G
Panie mów bo sługa Twój słucha
D h A
Panie posłusznym chcę być
D A h
Słowo Twe jest pokarmem mej duszy ,
G D A
Radością mą , pochodnią dla stóp, światłem dla oczu mych
G A D
Po wszystkie dni, po wszystkie dni
powrót