Panie proszę zabierz mnie
d
Panie proszę zabierz mnie
B
Tam gdzie jest Twój tron
C
Zabierz mnie od tłumu ludzi
d C
Przed oblicze Twe

d
Chce być Panie blisko Ciebie
B
Patrzeć w Twoja Twarz
C
Świat zostawić gdzieś daleko
d C
W twych objęciach trwać

d C
Zabierz mnie tam gdzie miejsce Najświętsze
g B C d C
Zabierz mnie przez Baranka krew
d C
Zabierz mnie tam gdzie miejsce Najświętsze
B C d
Ogień włóż, dotknij ust, otom jest
powrót