Panie, Twój tron
D e A D fis h
Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata,
e A D
Jesteś najwyższy spośród wszystkich innych bóstw ! / 2x

D A G
Wywyższamy Cię! Wywyższamy Cię! Wywyższamy Cię!
e A D (A)
Boże nasz. / 2x
powrót