Pieśń Św. Patryka
E H7 A E A cis A H7
Niebo i gwiazdy są tronem Pana zorza poranka rozjaśnia noc
E H7 A E A E A H7
Całe stworzenie budzisz do życia a w moim sercu rozbrzmiewa pieśń

E A E H7 A 
Jezus jest drogą i moją miłością 
E A E H7
pójdę z Nim wszędzie, gdzie wezwie mnie

E A E H7
Wojsko aniołów pośle przede mną 
E A H7 E
i Jego wolę pełnić dziś chcę
E H7 A E 
Napełniasz Duchem serca otwarte 
A cis A H7
wtedy Twe drogi naszymi są
E H7 A 
Dziś chcemy kroczyć w blasku Twej prawdy
E A E A H7
i wzywać ludzi na ścieżki Twe

Nasz Pan nie zwleka, wkrótce powróci 
osądzi ziemię i wszelkie zło
Swój lud przygarnie swoją miłością 
przyjdź Panie Jezu , Maranatha!
powrót