Pokładam w Panu ufność mą
e a
Pokładam w Panu ufność mą
a D e (H7) d G a E
zawsze ufam Jego Słowu.

e h a e
Z głębokości wznoszę głos do Ciebie
h e e a
racz wysłuchać Panie prośby mej,
C e F a
nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
h e (H7) e a E
usłysz modły i błagania.

Jeśli grzechów nie zapomnisz Panie,
któż przed gniewem Twym ostoi się,
lecz ufam, że przebaczysz winy
byśmy kornie Ci służyli.

Całą ufność mą pokładam w Panu,
dusza ufa Jego Słowu,
tęskniej czeka dusza moja Pana
niż jutrzenki nocne straże.

Tęskniej niż jutrzenki nocne straże
niechaj Pana czeka Boży lud.
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
i obfite odkupienie.
powrót