Powstaje nowa grupa wolontariatu Miasta na Górze
Bracie i Siostro,
Jest wiele osób potrzebujących pomocy i jest nas wielu żeby tę pomoc zaoferować.

Jako Wspólnota robimy dużo, co nie oznacza, że nie możemy zrobić jeszcze więcej 😊

Co dostrzegamy:

- małżeństwa i samotne matki, które mają małe dzieci i nie mogą liczyć na pomoc ze strony własnej rodziny. Przez ciągłą opiekę nad dziećmi nie mają możliwości uczestniczenia w spotkaniach modlitewnych, grupach dzielenia, nie mają też czasu dla siebie (często nie są w stanie nawet spokojnie ze sobą porozmawiać)

- osoby starsze i chore, które kiedyś chodziły na nasze spotkania, a teraz nie wychodzą z domu
i czują się bardzo samotne.

- wiele innych potrzeb i możliwości, między innymi potrzebę włączenia się w akcje, które już działają jak np. „Zupa za Ratuszem”, czy pomoc przy organizowaniu różnych spotkań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezdomnych, ubogich, uzależnionych itd.)

Dlatego - powstaje nowa grupa wolontariatu Miasta na Górze do której serdecznie Cię zapraszamy.

Przemyśl, przemódl i dołącz.

Poniżej jest formularz i jeżeli myślisz podobnie jak my, jesteś w stanie wygospodarować trochę swojego cennego czasu, to wypełnij go – skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Po zebraniu grupy zorganizujemy spotkanie (w realu lub online) na którym ustalimy i omówimy w jaki sposób będziemy działać.

W formularzu zaznacz ile czasu możesz przeznaczyć i co chcesz robić, masz również możliwość dopisania czegoś od siebie – wszystkie pomysły są mile widziane 😊

Możesz również kontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.


Jola Tereszkiewicz  tel. 501 153 353   mail: jolanta.tereszkiewicz@gmail.com

Agnieszka Ochodek tel. 608 680 310   mail: w.agnieszka21@gmail.com

 Link do formularza >>

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili” Ef.2,10

„Jest czas dawania, kiedy mogę pomóc, jestem potrzebna, powołana do pełnienia dobrych dzieł.
I czas brania, kiedy to ja potrzebuję pomocy i otrzymuję miłość i troskę od bliskich. Zawsze traktowałam wspólnotę jako wielką rodzinę - niech każdy czuje się jej częścią "  - Agnieszka

„Jesteśmy Miastem na Górze, które nie może się ukryć, mamy świecić przed światem. Mam głębokie przekonanie, że Bóg chce poszerzać nasze granice i zaprasza nas do wyjścia na zewnątrz – poza Wspólnotę. Obecne nauczania na temat uczniostwa są spójne z tym, co Bóg mówi do mojego serca
i wpisują się w kierunek w którym podąża cały Kościół. Pomagając innym, okazując im miłość jako chrześcijanie pokazujemy chrześcijaństwo z najlepszej strony, budujemy zaufanie, które jest pierwszym progiem do nawrócenia” -  Jola
powrót