Prawda jedyna
D A fis cis
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,
D A fis cis
Że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat,
D A fis cis
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
D A fis cis
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

D A fis cis
Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż,
D A
Który Jezus cierpiał za mnie,
fis cis
Jezus cierpiał za mnie. / x2

Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy choć nie widział,
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć.
powrót