Propozycja zatrudnienia Andrzeja
Drodzy Bracia i Siostry!

Na ostatnim wyjeździe Przymierza w Zembrzycach szczegółowo mówiłem o pomyśle zatrudnienia Andrzeja Golika w naszej wspólnocie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu.

Krótko przypomnę, że Andrzej już przed pandemią złożył taką propozycję. Rozeznaliśmy w gronie koordynatorów, a także w gronie Rady Wspólnoty (koordynatorzy plus moderatorzy plus Rada Kobiet), że we wspólnocie musimy działać bardziej profesjonalnie i w związku z ciągle poszerzającym się obszarem działania wspólnoty nie da się tego robić wyłącznie w formie służby.

Szczegółowy zakres czynności, które Andrzej miałby wykonywać w ramach swoich obowiązków znajdziesz  TUTAJ >>

Chciałem podkreślić, iż nie chcemy Andrzeja zatrudnić jako lidera wspólnoty, ale jako pracownika administracyjnego, a także reprezentanta wspólnoty na zewnątrz, wykonującego pracę pastoralną. Zakończenie kadencji lidera wspólnoty nie będzie miało wpływu na dalsze zatrudnienie Andrzeja we wspólnocie.

W związku z tym, iż szkoła KTK korzysta z firm zewnętrznych w zakresie obsługi informatycznej, Andrzej będzie pracował na pół etatu w szkole a na pół etatu we wspólnocie.

Uzgodniliśmy, iż wynagrodzenie Andrzeja (płatne ze środków wspólnoty) wynosić będzie połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to kwota mniejsza niż dzisiaj Andrzej otrzymuje w miejscu swojego zatrudnienia.

Ustaliliśmy również, że zatrudnimy Andrzeja, jeżeli większość członków Przymierza wyrazi na to zgodę.

Dlatego bardzo Was proszę, aby każdy z Was do dnia 22 maja przesłał na mój adres piotrligus@interia.pl swoje stanowisko w tym zakresie.

Gdyby ktoś potrzebował więcej informacji, proszę o telefon pod numer 602 439 877.

Uważam, iż jest to istotna sprawa dla przyszłości naszej wspólnoty, dlatego bardzo Was proszę o jej przemodlenie i udzielenie odpowiedzi w określonym terminie.

Z Bogiem

Piotrek Ligus

powrót