Przed tronem Twym stoimy
D C G
Przed tronem Twym stoimy
D C
Wpatrzeni w Twej miłości
G
blask
D C G
Do Ciebie Panie podobni
D C
Stajemy się widząc Twą
F D
twarz /x2

G C
Chwała Twa wypełnia nas
G D
Obecności Twojej blask
G C
Gdy wielbimy Ciebie, wiem ,
G D
Jesteś tu / x2

D
Chwała, cześć, mądrość, moc
e
błogosławieństwo
C G D
Na wieki, na wieki!
powrót