Przybądź Duchu Święty – Sekwencja
a d7 G E
Przybądź, Duchu Święty,
a d G E
Spuść z niebiosów wzięty
C F G C
Światła Twego strumień.
E E7 a E
Przyjdź, Ojcze ubogich,
a E a d E7
Dawco darów mnogich,
E E7 a E7 a
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości, Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą,
W płaczu utuleniem.

Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nie święte, Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
Amen. Alleluja.
powrót