Przychodzimy Panie dziś do ciebie
G D h C D
Przychodzimy Panie dziś do Ciebie
G D C D
By spoglądać w Twoją Twarz
G D h C D
Coraz mocniej chcemy kochać Ciebie
G D C
Przed Twym tronem z pieśnią stać

C D e C
Niechaj nasz śpiew wysławia Imię Twe
G D C
Tyś Królem Królów na wieki
G D e C
Królestwo Twe niech zajaśnieje w nas
G D C
Ty nami rządź boś Ty Pan

D G
Alleluja Tyś Król
D C
Panów Pan
D G
Imię Twe wielkie jest
D C
Ty przemieniaj nas
D G
Obdarz mocą Swą
D C
Uczyń jedno w nas
D G
Przyjdź Królestwo Twe!
powrót