Przychodzimy pod Górę Syjon
D G
Przychodzimy pod Górę Syjon
D G
Do Świętego Miasta bram,
e h
Do niebiańskiego Jeruzalem
G fis A
Z aniołami otaczającymi tron.

D G D G
Śpiewając Alleluja, Alleluja!
D A G A
Śpiewając Alleluja, Alleluja!

Przychodzimy do Jezusa
Przez przymierze Jego Świętej Krwi,
Oczyszczeni, by móc stać przed Nim
Ze wszystkimi, którzy błogosławią Go.

Życie nasze opieramy na opoce,
Która wiecznie będzie trwać.
Uwielbiajmy Boga chwaląc Go
Z wdzięcznym sercem i w bojaźni pełnej czci.
powrót