Przyjdź i sprawdź
G a C D G D
Przyjdź i sprawdź jak dobry jest nasz Pan.
G a C D G
Przyjdź i sprawdź jak dobry jest nasz Pan. / x2

C D G
W każdym czasie Pana błogosławić chcę.
C D G
Chwała jego niech będzie w ustach mych.
C D G e
Dusza moja będzie się chlubić Nim.
C D
Niech pokorni dziś weselą się.

C D G
Wysławiajmy Pana wszyscy wraz. 
C D G
Jego Imię wywyższajmy pośród nas. 
C D G e
Spójrzmy w Jego stronę, gdzie jaśnieje blask. 
C D 
On z serc naszych dziś zabiera strach.
powrót