Przyznajcie Panu synowie
G C
Przyznajcie Panu synowie
G D
Przyznajcie Panu chwałę i moc.
G C
Przyznajcie Panu synowie,
G D G
W miejscu Świętym uwielbiajcie Go.

G C G
Głos Pana wznosi się ponad wodami,
G F D
Głos Pana ogień co przenika nas.
G C G
Głos Pana łamie cedry Libanu

F C G
Alleluja! Głos Pana potężny łamie cedry Libanu
F C G
Alleluja! Głos Pana jak ogień co przenika nas.
F C G
Alleluja! Głos Pana z mocą wykorzenia dęby.
F C G
Alleluja! I wszystko w Świątyni Bożej woła: Chwała!

Nasz Pan króluje na wieki.
W Jego Świątyni chwała wciąż brzmi.
Niech Pan udziela mocy,
Niech pokojem obdarzy swój lud.

Głos Pana wznosi się ponad wodami…
powrót