Pytania i Odpowiedzi dotyczące Miecza Ducha

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!
Prosiliśmy o przesyłanie pytań które Was nurtują w kwestii Miecza Ducha i naszych z nim relacji. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na część z otrzymanych pytań, które zostały zadane (pozostałe będą zamieszczane sukcesywnie). Same pytania zostały przeredagowane, tak aby łączyć podobne pytania z różnych grup. Zachęcamy do zapoznania się też z informacjami nt. Miecza Ducha umieszczonymi już na naszej stronie (KLIKNIJ TUTAJ) oraz do przeczytania pracy magisterskiej napisanej przez Elę Król-Cebulską, która w całości dotyczy właśnie Miecza Ducha (kliknij aby pobrać).

Sprawa pełnego członkostwa naszej wspólnoty Miasto na Górze w sieci wspólnot Miecza Ducha (SOS) to nie decyzja biznesowa (nie ważymy korzyści i straty), lecz rzeczywistość duchowa, należy na nią spojrzeć Bożymi oczami i zadać pytanie – „jak Ty to widzisz Panie?”. Dlatego przyłączamy się do sugestii zgłoszonej przez jedną z grup dzielenia, aby zachęcić ludzi do modlitwy i pozwolić Panu Bogu, aby przemieniał nasz sposób myślenia.

 1. Dlaczego raz mówimy “Miecz Ducha” a raz “SOS”? Jaka jest różnica?
  • SoS to skrót od angielskiej nazwy Sword of the Spirit, czyli po polsku Miecz Ducha. Używamy tych nazw-skrótów zamiennie.
 2. Jaka jest struktura SOS? Gdzie znajduje się jego główna siedziba?
  • Szczegóły dotyczące struktury SOS są opisane na naszej stronie: https://miastonagorze.pl/miecz-ducha/ . Obecnym prezydentem Miecza Ducha jest Jean Barbara – członek wspólnoty People of God z Libanu. Stanowisko to jest kadencyjne i wybierane przez wszystkich członków Miecza Ducha (liderów poszczególnych wspólnot) w drodze głosowania. Nie istnieje takie miejsce jak “siedziba SOS”. SOS to wspólnota wspólnot, konfederacja rozsiana po całym świecie. 
 3. Ile wspólnot wchodzi w skład SOS, gdzie one są, jak są liczne, jakie są tendencje ilościowe (czy się powiększają, czy maleją, w jakim stopniu), jaka jest struktura ekumeniczna tych wspólnot? Prośba o podanie konkretnych liczb. Czy może powstać mapa Miecza Ducha, żeby było wiadomo gdzie są jakie wspólnoty?
  • W tym momencie do Miecza Ducha należy 97 wspólnot z całego świata z czego 36 to pełnoprawni członkowie. Pozostałe 61 to wspólnoty na różnym stopniu stowarzyszenia z Mieczem Ducha – w tym nasza wspólnota. Niektóre z tych wspólnot składają się w 100% z Katolików, a inne są bardziej ekumeniczne w swoim podejściu ale też ponieważ ich członkowie należą do różnych denominacji chrześcijańskich. Mówiąc o procentach: 97% członków Miecza Ducha to Katolicy. Mapa wspólnot Miecza Ducha istnieje i można ją zobaczyć między innymi na stronie Miecza Ducha: https://swordofthespirit.net/our-communities/ oraz na naszej stronie www: https://miastonagorze.pl/miecz-ducha/. Nasza wspólnota, jako wspólnota w trakcie formacji również jest na niej zaznaczona.
 4. Prosimy o udostępnienie Statutu SOS do wcześniejszego zapoznania się.
  • Pod tym linkiem można pobrać statut-konstytucję Miecza Ducha w wersji przetłumaczonej na j.polski (kliknij aby pobrać). Zachęcamy też do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Miecza Ducha w zakładce “our call” czyli “nasze powołanie”: https://swordofthespirit.net/our-call/
 5. Czy nasza wspólnota będzie podpisywać jakiś dokument włączający nas w struktury SoS? Czy każdy członek wspólnoty będzie mógł zapoznać się z tym dokumentem? Kto go będzie podpisywał?
  • Tak, jest to krótki jednostronicowy dokument, który podpisuje w imieniu naszej wspólnoty nasz główny koordynator, a w imieniu Miecza Ducha – Prezydent Miecza Ducha. Pełna jego treść znajduje się w pracy Eli Król-Cebulskiej na stronie 130 – zachęcamy do zapoznania się z nim (kliknij aby przeczytać).
 6. Co to jest Miecz Ducha i dlaczego mamy do niego przystępować?
  • Miecz Ducha to międzynarodowy łańcuch charyzmatycznych wspólnot przymierza rozsianych po całym świecie, który swymi korzeniami sięga początku ruchu charyzmatycznego w Ann Arbor (więcej o tym w historii Miecza Ducha i zakładce na naszej stronie-kliknij). Nasza wspólnota od ponad 30 lat jest związana z Mieczem Ducha i tyleż trwa nasz proces formacji i rozeznawania członkostwa w Mieczu Ducha. Nasza droga od grupy modlitewnej do wspólnoty przymierza od początku była formacją wg modelu wspólnot przymierza Miecz Ducha. Pierwsza wspólnota, która nam pomagała w tym procesie – wspólnota Jerusalem z Brukseli – to wspólnota Miecza Ducha. Wszyscy nasi późniejsi goście zagraniczni, którzy przyjeżdżali do nas z konferencjami to były osoby z różnych wspólnot Miecza Ducha. Nasza późniejsza formacja jako wspólnoty przymierza w drodze również była formacją Miecza Ducha. Przeszliśmy całą formację, właśnie ją skończyliśmy i teraz przyszedł czas decyzji: czy chcemy jako w pełni uformowana wspólnota być pełnoprawnymi członkami łańcucha wspólnot Miecz Ducha.
 7. Dlaczego chcemy wejść do Miecza Ducha, czy potrzebujemy głębiej łączyć się z SOS?
  • Nasza wspólnota od początku została uformowana na wzór i według reguł i modelu wspólnot przymierza Miecza Ducha. Przeszliśmy etap afiliacji, całą formację przymierza w drodze, jesteśmy wspólnotą w pełni uformowaną i teraz nadszedł czas zawarcia przymierza i ostateczny etap bycia pełnoprawnym członkiem łańcucha wspólnot jakim jest Miecz Ducha. Taką drogę przechodzą wszystkie wspólnoty będące członkami Miecza Ducha, nie jest to więc nic wyjątkowego. Po prostu jesteśmy na tym etapie drogi.
 8. W czym SoS może nam pomóc, jak może znać realia naszej wspólnoty, skoro osoby nas odwiedzające pochodzą z innych państw?
  • Na pewno członkowie SOS nie mogą nam pomóc we wszystkich sprawach dotyczących naszej wspólnoty ze względu na różnice kulturowe, geograficzne, językowe, historyczne etc. ale przecież Chrześcijaństwo nie jest naszą Polską domeną – czerpiemy i ubogacamy się Kościołem na całym świecie, a większość kwestii dotycząca naszej wiary i relacji z Bogiem oraz budowania wspólnoty jest uniwersalna, ponadnarodowa, ponadczasowa i funkcjonuje na wszystkich kontynentach i to przez wieki. Wręcz ta różnorodność jest dla nas łaską, choć bywa też wyzwaniem.
 9. Niektóre praktyki i części formacji nie pasują do naszej rzeczywistości, musimy je przerabiać i dostosowywać…
  • Nie tylko my je przerabiamy. Niemożliwe jest stosowanie tych samych “gotowców” np. w Anglii, Indiach i Syrii. A jednak wspólnoty w różnych miejscach na ziemi pozostają w jedności ze sobą nawzajem.
 10. Czy SoS przekaże nam jakąś formację do zrealizowania? Obawiamy się treści niezgodnych z nauczaniem KK. Czy tematy nauczań będą nam narzucane? Obawiamy się narzucania tematów nauczań oraz struktur.
  • SOS już przekazał nam wszystkie konferencje formacyjne do zrealizowania lata temu i spora część formacji Przymierze, PwD i Ruchu, której na co dzień słuchamy/ słuchaliśmy opiera się na tych właśnie materiałach. SOS tworząc swoje dokumenty publikuje je zawsze w 2 wersjach: ekumenicznej i katolickiej – tak aby różne wspólnoty na całym świecie mogły z nich bez problemu korzystać – my korzystamy z tych Katolickich. Dodatkowo wszystkie te materiały zostały przeanalizowane przez Elę Cebulską (mgr Teologii) pod kątem właśnie zgodności z doktryną KK. Inne tematy nauczań SoS (poza formacją) nie są narzucane wspólnotom lokalnym. Są one sugerowane, a sposób ich zastosowania jest zależy od decyzji Rady Koordynatorów lokalnej wspólnoty. SOS ma przygotowane cykle nauczań związanych np. z formacją na różnych etapach (od ewangelizacji do przymierza) oraz nauczania stanowe. Korzystaliśmy z nich przez lata i dalej z nich korzystamy, jednak zawsze są one dostosowywane do naszych potrzeb, mentalności czy kultury. Jeśli chodzi o struktury – to są one od lat wypracowywane na kształt tych zalecanych przez Miecz Ducha (na przykład obecny kształt Rady Koordynatorów czy Rady Kobiet), ale nie ma tu mowy o “narzucaniu” a jedynie o sugestiach i radach, których zastosowanie i wprowadzenie w życie zależy wyłącznie od nas.
 11. Co zmieni się dla nas jako Wspólnoty i dla członka Wspólnoty Przymierza po przystąpieniu do SOS? Chodzi o podanie konkretnych zmian w różnych obszarach naszego życia np. finansowym, strukturze, nauczań, formacji, wprowadzaniu nowych zwyczajów, itp… Co wejście do SoS zmieni w życiu szarego członka Wspólnoty Przymierza?
  • Z punktu widzenia osoby jako członka Wspólnoty Przymierza nic się nie zmieni, bo te zobowiązania, które mieliśmy przyjąć już dawno przyjęliśmy. Ale nasza wspólnota jako pełnoprawny członek Miecza Ducha będzie miała odtąd wpływ na nauczania, podejmowane decyzje misyjne, finansowe i organizacyjne Miecza Ducha.
 12. Chcielibyśmy poznać wszystkie zobowiązania, jakie mielibyśmy podjąć po przystąpieniu do Miecza Ducha. Jakie są warunki przyjęcia nas do Miecza Ducha? Czy wszystkie te zobowiązania wypełniamy, czy niektóre jeszcze nie?
  • Zobowiązania, których wymaga od nas Miecz Ducha po przystąpieniu są takie same jak te, które już wypełniamy od lat. Podobnie jak w Przymierzu w drodze jego członkowie sukcesywnie zaczynają wypełniać poszczególne zobowiązania i wchodząc do Przymierza nadal je wypełniają, podobnie nasza wspólnota od lat uczy się wypełniać zalecane przez SoS elementy. Są to między innymi:
   • bycie wspólnotą Przymierza, a nie grupą modlitewną (tak właśnie działamy),
   • zobowiązania Przymierza, które obejmują m.in: modlitwę osobistą jej członków, ewangelizację, zaangażowanie we wspólnotę i jej misję poprzez służbę i wsparcie materialne (tak właśnie działamy),
   • prowadzenie Przymierza w Drodze tak aby pomóc jego uczestnikom rozeznać swoje powołanie do naszej wspólnoty oraz pomóc im dobrze zrozumieć czym jest Przymierze (tak właśnie działamy),
   • prowadzenie opieki braterskiej – indywidualnej i w ramach małych grup dzielenia (tak właśnie działamy),
   • przywództwo we wspólnocie zorganizowane w formie kolegialnej – grupa koordynatorów a nie jeden lider, kadencyjność lidera, jasne zasady wybierania koordynatorów przez wspólnotę i jasne zasady podejmowania kluczowych decyzji. (tak właśnie działamy),
   • bycie wspólnotą podzielającą wspólną misję i wizję z Mieczem Ducha, a więc powołanie do bycia wspólnotą uczniów na misji (tak właśnie działamy),
   • wsparcie działań Miecza Ducha zarówno służbą jak i materialnie, a więc zaangażowanie we wspólne projekty, zaangażowanie i pomoc na rzecz innych wspólnot w potrzebie oraz przekazywanie dziesięciny (10% naszej dziesięciny) – (tak właśnie działamy).
 13. Jaką część dziesięciny będziemy wpłacać na rzecz Miecza Ducha? Jakie będą finansowe powiązania i nasze zobowiązania wobec SOS? Ile obecnie odprowadzamy z naszej dziesięciny, ile będziemy odprowadzać po wejściu? Jakie są inne zobowiązania finansowe wobec SOS? Czy SOS przedstawia nam rozliczenia roczne i czy mamy wgląd na co są przeznaczane nasze składki?
  • Dołączając do Miecza Ducha zobowiązujemy się do wsparcia jego działań również finansowo – w postaci dziesięciny. Obecnie płacimy 10% naszych dziesięcin na rzecz SoS, odliczając od tej wartości 40% kosztów naszych podróży i uczestniczenia w wydarzeniach SoS, ponieważ SoS nadal pomaga finansowo naszej wspólnocie w tym zakresie. Jeśli staniemy się pełnoprawnym członkiem SoS ta wartość się nie zmieni – będziemy wpłacać 10% tak jak to obecnie czynimy. Odprowadzane przez nas składki są przeznaczane na cele statutowe Miecza Ducha, co więcej sami możemy wybrać na co konkretnie chcielibyśmy aby były one przeznaczane i w jakim procencie. Wybór jest z pośród następujących kategorii: General Donation (wsparcie ogólne), Outreach Contribution (wsparcie misji), Community Building Donation (wsparcie budowy wspólnot), Community Care Donation (wsparcie opieki wspólnotowej), Kairos Donation (wsparcie służby wśród młodzieży – KAIROS), Mission and Development Donation (wsparcie rozwoju i misji), Leadership and Training Donation (wsparcie liderów i szkoleń), Visitation Fund (fundusz wizytacji). Zachęcamy do zadania konkretnych pytań w tym zakresie Romkowi Mnichowi (naszemu skarbnikowi wspólnotowemu).
 14. Jakie są możliwe opcje relacji z Mieczem Ducha? Co one oznaczają dla nas i z czym to jest związane? Konkretnie co jeśli wejdziemy, co jeśli nie wejdziemy- z czym to się będzie wiązało.
  • Jeśli nie zdecydujemy się na wejście i zostanie członkiem Miecza Ducha, cofniemy się do etapu wspólnoty stowarzyszonej z SoS (szczegóły podawał Jacek Paszek na konferencji 18.02.2024 – zachęcamy do odsłuchania). Różnice pomiędzy wspólnotą stowarzyszoną z SoS i wspólnotą członkowską w SoS są następujące: Wspólnota członkowska uczestniczy w procesie współdecydowania dotyczącym wyboru władz SoS, kształcie nauczań SoS, budżecie regionu SoS w którym również partycypuje, kierunkach rozwoju SoS, uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez SoS, korzysta ze wsparcia braterskich wspólnot w zakresie regularnych wizytacji (współuczestnicząc również w podobnym procesie dla innych wspólnot), posiada możliwość korzystania z procesu formacji liderów SoS. Wspólnota stowarzyszona może zaprosić przedstawicieli SoS do siebie ponosząc całkowite koszty tego zaproszenia, może uczestniczyć tylko w tych wydarzeniach organizowanych przez SoS, które zostały wskazane przez SoS, nie jest zobowiązana do partycypacji w budżecie SoS, może korzystać z materiałów formacyjnych SoS w przypadku wyrażenia na to zgody przez SoS.
 15. Czy SoS organizuje otwarte spotkania? Jeśli nie wejdziemy do SoS, czy będziemy mogli uczestniczyć w jakichś wydarzeniach SoS?
  • Aktualnie jesteśmy zapraszani na wszystkie wydarzenia organizowane dla członków Miecza Ducha ponieważ nasz poziom stowarzyszenia z SOS jest taki a nie inny – jesteśmy na ostatnim etapie przed pełnym członkostwem i jesteśmy traktowani jak pełnoprawni członkowie. Jeśli nie wejdziemy do SOS stracimy możliwość uczestnictwa w spotkaniach. Nie będziemy o nich informowani ani na nie zapraszani. W przypadku odrzucenia zaproszenia do pełnego członkostwa w Mieczu Ducha pozostaniemy jedynie wspólnotą stowarzyszoną bez wpływu na kształt i decyzje Miecza Ducha oraz bez wsparcia zewnętrznego koordynatora. Będziemy mogli uczestniczyć w niektórych otwartych wydarzeniach na wyraźne zaproszenie Miecza Ducha.
 16. Jeśli nie wejdziemy do SoS – czy już nigdy nikt z SoS nie przyjedzie do nas głosić konferencji?
  • Tak, jeśli nie przystąpimy do Miecza Ducha, to skończą się przyjazdy gości ze wspólnot i przyjazdy Sług Słowa (takich jak John Keating, Martin, Andy), także my nie będziemy jeździć na Kairos (wyjazdy młodych na międzynarodowe spotkania), On Holiday (wspólne wakacje-rekolekcje z członkami innych wspólnot) PTI (wyjazdy liderów na wspólne spotkania z liderami innych wspólnot). Jako wspólnota stowarzyszona a nie członek Miecza Ducha możemy zapraszać osoby z Miecza Ducha, ale bez gwarancji, że znajdą na to czas.
 17. Jaki jest nasz obecny status powiązania z SOS? Czy można być jedynie luźno powiązanym z Mieczem Ducha? Czy możemy pozostać sympatykami SoS na obecnych zasadach?
  • Obecnie nie jesteśmy wspólnotą pozostającą sympatykiem SoS, jesteśmy wspólnotą w procesie formacji – właściwie zakończyliśmy tę formację. Taki proces kończy się decyzją o pełnym członkostwie lub rezygnacji z niego. Tak, jak nie da się pozostać na zawsze w “Przymierzu w Drodze”, tak nie możemy pozostać na obecnym poziomie stowarzyszenia z Mieczem Ducha. Musimy wybrać. W tej chwili jesteśmy wspólnotą, która ukończyła formację jakby “Przymierza w Drodze” i nadszedł czas zawarcia przymierza z Mieczem Ducha i stania się jako wspólnota pełnoprawnym członkiem Miecza Ducha. Wiele lat temu weszliśmy na drogę prowadzącą do dołączenia do łańcucha wspólnot SOS. Naturalną konsekwencją tego jest podjęcie ostatecznej decyzji.
 18. Na pewno dużo dostaliśmy od SOS-u, ale pytanie czy nie jest to już przeszłość, czy nie należy tego tak traktować?
  • Rzeczywiście dużo dostaliśmy od SOS-u, ale to nie jest koniec naszej historii. Świat idzie naprzód, pojawiają się różne wyzwania dotyczące życia wspólnot, młodego pokolenia, przemian społecznych, którym jako wspólnota czy jako chrześcijanie powinniśmy się przeciwstawić. Łańcuch wspólnot przymierza ma stanowić “przedmurze”, które ma bronić chrześcijaństwo przeciwko konkretnym zagrożeniom np. aborcją, małżeństwami homoseksualnymi (w USA członkowie wspólnot Miecza Ducha byli jedynymi, którzy protestowali przeciwko takim praktykom). Już kilkakrotnie Miecz Ducha ostrzegał nas także w sprawach takich jak np. New Age, kiedy u nas jeszcze nie było nawet tego terminu, ruchu Toronto Blessing itp., dzięki czemu byliśmy przygotowani i wiedzieliśmy jak reagować w takich sytuacjach. Ciągle na świecie pojawiają się różne nowe wyzwania, zło nie śpi i łatwiej się tym wyzwaniom przeciwstawiać wspólnie niż gdy pozostaniemy sami. Gdy nie przystąpimy do Miecza Ducha skończą się przyjazdy gości ze wspólnot, także my nie będziemy jeździć na Kairos (wyjazdy młodych na międzynarodowe spotkania, On Holiday (wspólne wakacje-rekolekcje z członkami innych wspólnot) PTI (wyjazdy liderów na wspólne spotkania z liderami innych wspólnot). Nie będziemy mogli wspólnie przeciwstawiać się złu i ze wszystkimi problemami pozostaniemy sami. Każda wspólnota, która pragnie się rozwijać potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Potrzebujemy dzisiaj przede wszystkim doświadczenia naszych braci z SoS w budowaniu dojrzałej, wielopokoleniowej wspólnoty, rady oraz stałej współpracy z naszym zewnętrznym koordynatorem (obecnie jest to Tony Laureys z Belgii), regularnych wizytacji naszej wspólnoty pozwalającej bardziej obiektywnie ocenić stan naszej wspólnoty, szkolenia liderów, wymiany młodzieży.
 19. Czy staniemy się wspólnotą bardziej otwartą?
  • To zależy tylko od nas.
 20. Czy SoS nie będzie nas ciągnął w stronę protestantyzmu. Czy protestantyzm nie będzie agresywny?
  • Na pewno nie. Z kilku powodów: po pierwsze SoS w ogromnej mierze składa się z Katolików i wspólnot Katolickich. Protestanci oraz Prawosławni bracia i siostry stanowią mniejszość we wspólnotach Miecza Ducha. Aktualnie 97% członków Miecza Ducha to Katolicy. Po drugie ekumenizm w Mieczu Ducha jest zgodny z Dekretem o Ekumenizmie Soboru Watykańskiego II Unitatis redintegratio, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu a także innymi dokumentami magisterium Kościoła i z zasadami współpracy ekumenicznej określonymi przez Urząd Nauczycielski Kościoła. U podstaw ekumenizmu w Mieczu Ducha leży fakt, że wspólnota jest środowiskiem życia chrześcijańskiego a nie nowym wyznaniem. Ekumenizm w Mieczu Ducha wynika z faktu, że wspólnota jest wycinkiem społeczeństwa, a społeczeństwa składają się z ludzi różnych wyznań. W społeczeństwach katolickich wspólnoty są katolickie, takich wspólnot jest większość (około ¾ wspólnot jest katolickich, np. w roku 2006 na 60 wspólnot Miecza Ducha 45 to wspólnoty katolickie). Wspólnoty katolickie, stanowiące zdecydowaną większość w Mieczu Ducha utworzyły Stowarzyszenie Chrystusa Króla, które jest częścią Miecza Ducha.  Zostało ono założone, aby zapewnić członkom wspólnot katolicką formację i umożliwić katolikom pełne uczestnictwo w życiu i misji Miecza Ducha. Wspólnoty ekumeniczne Miecza Ducha natomiast utworzyły “Stowarzyszenia Wspólnot Ekumenicznych. Zajmuje się ono wyzwaniami stojącymi przed wspólnotami ekumenicznymi, które są członkami Miecza Ducha. Wspólnoty ekumeniczne (kilkanaście wspólnot) powstają w krajach, gdzie w społeczeństwach są ludzie różnych wyznań. Np. w Belfaście w Irlandii Północnej, znanej z walk katolików i protestantów, członkami wspólnoty są katolicy i protestanci, którzy wspólnie się modlą i służą sobie nawzajem. W Libanie, ludność stanowią w 75% muzułmanie, w 25% chrześcijanie. Katolicy stanowią ¾ populacji chrześcijan, należą tu: Kościół rzymsko-katolicki, Kościół maronicki, Kościół greko-katolicki, Kościół syryjsko-katolicki, Ormiański Kościół katolicki, Chaldejski Kościół katolicki, Koptyjski Kościół katolicki. Prawosławni stanowią ¼ chrześcijan, są to: Kościół greko-prawosławny, Ormiański Kościół Apostolski, Kościół syryjsko-prawosławny i Koptyjski Kościół prawosławny. Protestanci stanowią 1% ludności. Wspólnotę “People of God” , która liczy ok. 500 członków, tworzą członkowie wszystkich powyższych Kościołów z wyjątkiem Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Koptyjskiego Kościoła prawosławnego. Katolicy stanowią 80% członków wspólnoty, prawosławni 20%, jest także jedna rodzina protestancka. Liderzy wspólnoty utrzymują kontakty z hierarchami wszystkich Kościołów, których wierni są członkami wspólnoty. Co roku składają wizytę 25 biskupom i patriarchom tych Kościołów. Zasada jest taka, że katolik ma być lepszym katolikiem, a ewangelik lepszym ewangelikiem. Nie ma przeciągania z jednego wyzwania do drugiego.
 21. W kościołach protestanckich widzimy wzrost akceptacji dla związków jednopłciowych. Czy SoS również będzie zmierzał w tym kierunku?
  • SOS jest łańcuchem niezależnych wspólnot, które pomagają sobie wzajemnie i wspomagają w ewangelizacji różnych środowisk i krajów. Jego zarząd międzynarodowy nie wydaje rozporządzeń, które musi każda wspólnota przyjąć. Wierzymy, że wspólnoty SOS, a także nasza wspólnota, będą szły za swoim Pasterzem i na taki pomysł nie wpadną. W USA wspólnoty Miecza Ducha były jednymi z tych, spośród różnych wspólnot i Kościołów, które protestowały przeciwko związkom jednopłciowym. Nie obserwujemy wzrostu poparcia dla związków jednopłciowych w SoS, nie widzimy także żadnych symptomów zmian, które w przyszłości zmierzałyby do wzrostu akceptacji takich związków. 
 22. Jakie są powiązania SOS z Kościołem Katolickim? Jak wygląda stosunek Kościoła Katolickiego do SOS?
  • W każdym kraju wygląda to inaczej. Jedne wspólnoty współpracują blisko z lokalnymi parafiami i Kościołem, inne bardzo luźno. Ale wiele osób – również w gronie osób odpowiedzialnych za SOS i poszczególne wspólnoty jest mocno zaangażowanych w Kościele Katolickim. W gronie założycieli są absolwenci i wykładowcy teologii katolickiej na uniwersytetach, a na przykład: prezydent SOS Jean Barbara należy do zespołu odpowiedzialnych przy Watykanie za służbę Charis. Podobnie jak Tony Laureys, który jest naszym zewnętrznym opiekunem z ramienia Miecza Ducha.
 23. Czy nasza wspólnota nie ulegnie rozmyciu? Czy grozi nam utrata tożsamości naszej wspólnoty?
  • Na pewno nasza wspólnota nie ulegnie rozmyciu i nie grozi nam utrata tożsamości. W Mieczu Ducha każda wspólnota jest autonomiczna i sama kształtuje swój charakter a rozwiązania Miecza Ducha dostosowuje do swoich warunków, mentalności, środowiska itd. Ponadto od samego początku nasza wspólnota była formowana wg modelu wspólnoty przymierza Miecza Ducha. Przymierze, system spotkań, przywództwo w naszej wspólnocie (grupa koordynatorów), Rada Kobiet, system formacji itd. to wszystko pochodzi z Miecza Ducha. Więc tak naprawdę naszą tożsamością jest w znacznej mierze tożsamość Miecza Ducha. Nasza wspólnota raczej ulegnie wzmocnieniu a nie rozmyciu.
 24. W jakim zakresie możemy być jako wspólnota autonomiczni gdy wstąpimy do SOS, a w czym konkretnie musimy się bezwzględnie podporządkować? Jak będzie wyglądała nasza autonomia, suwerenność po przystąpieniu, w jakich obszarach SOS będzie mogło wywierać wpływ na nas i jak duży to będzie wpływ (tzn. czy np. to będą sugestie, rady czy sztywne  nakazy). Jak dalece SoS będzie ingerował w życie naszej wspólnoty? Obawiam się ingerencji innych wspólnot w działalność naszej wspólnoty.
  • Miecz Ducha jest federacją wspólnot i nie rości sobie praw do wpływania na lokalne decyzje poszczególnych wspólnot. Wspólnoty zrzeszone w tym łańcuchu powinny mieć wspólną misję, wspierać się w realizacji wspólnych celów, czy być jednakowo zorganizowane pod względem formalny (Przymierze, zespół koordynatorów, wybór liderów etc). “Ingerencja” innych wspólnot sprowadza się do odwiedzin co jakiś czas, podczas których dzielą się świadectwami lub mówią jakąś konferencję jeśli ich o to poprosimy. Na naszą prośbę członkowie innych wspólnot mogą też przyjechać na wizytację. Wtedy rozmawiają z wieloma z nas i pomagają nam dostrzec nasze mocne i słabe strony – jako wspólnoty. Dają nam dobre rady i wskazówki jak można poradzić sobie z różnymi problemami, które np. oni też mieli i wypracowali jakiś sposób, by sobie z nimi poradzić. Ale to jest na zasadzie propozycji, z których możemy skorzystać albo nie i inaczej poradzić sobie z danym problemem.
 25. Czy termin głosowania (jesień 2024) jest ostateczny? Co z udziałem obecnego Przymierza w Drodze w głosowaniu? Czy ten rok to ostateczny termin podjęcia decyzji?
  • Jesień 2024 to proponowany termin na ostateczne wypowiedzenie się wspólnoty w sprawie pełnego członkostwa w SoS. Wypowiadać się będą wyłącznie członkowie Przymierza. Decyzja zapadnie 2/3 głosów. Termin ten łączy się z terminem konsultacji w sprawie służby koordynatorów, ponieważ właśnie w tym czasie wygasa ich kadencja. Ostateczną decyzję w sprawie terminu głosowania podejmą koordynatorzy po kwietniowej wizytacji.
 26. Czy Ruch również wchodzi do SOS-u? Czy członkowie Ruchu mają głos w głosowaniu nad przystąpieniem do Miecza Ducha?
  • Zgodnie ze statutem naszej wspólnoty, decyzje podejmują wyłącznie członkowie Przymierza. Decyzja o wejściu lub nie do Miecza Ducha dotyczyć będzie całej wspólnoty – wszystkich jej części a więc również Ruchu.
 27. Mam złe doświadczenia z wizytacjami SOS-u.
  • Zapraszamy do wyjaśnienia tej kwestii osobiście z koordynatorami, ponieważ nie wiemy o jakie doświadczenia chodzi. Wizytacja to kilkudniowa wizyta grona osób z Miecza Ducha – z różnych wspólnot – które przyjeżdżają, żeby nam usłużyć. Poświęcają swój czas i energię oraz często biorą urlop z pracy po to żeby poznać nas i naszą wspólnotę jak najlepiej i spojrzeć na nas świeżym spojrzeniem z zewnątrz, pomóc nam dostrzec nasze mocne strony i postępy w rozwoju jako wspólnota, ale też nasze słabości i zagrożenia. Wizytacje odbywają się na naszą prośbę i są cenną i bardzo konkretną pomocą. Rozumiemy, że mogą też być odrobinę niekomfortowe albo stresujące, ale są nam potrzebne, żeby się rozwijać, wzrastać i być zdrową wspólnotą. Jest to braterska pomoc i wsparcie za które jesteśmy wdzięczni naszym braciom i siostrom. Również członkowie naszej wspólnoty są zapraszani na takie wizytacje do innych wspólnot – jest to nasza służba wobec innych wspólnot. Efektem wizytacji jest raport grupy wizytującej, ale zastosowanie tych rekomendacji i zaleceń zawartych w raporcie po wizytacji jest zależne od rozeznania i decyzji Rady Koordynatorów naszej wspólnoty.
 28. Czy jeszcze jakaś wspólnota będzie wchodzić do SOS? Czy będą się dołączać np. „Mocni w Duchu” z Łodzi? Co się dzieje z innymi wspólnotami z Polski, z którymi nasza wspólnota się przyjaźniła? 
  • Droga do stowarzyszenia się i wstąpienia do Miecza Ducha jest otwarta dla różnych wspólnot i grup z całego świata. Na ten moment w Polsce aktywny kontakt z Mieczem Ducha i rozmowy na temat ewentualnego członkostwa prowadzi nasza wspólnota Miasto na Górze, wspólnota Czas dla Rodzin z Gdańska oraz wspólnota z Suchej Beskidzkiej. 
 29. Wokół powstają nowe Wspólnoty, nowe koncepcje, my jako wspólnota MnG mamy już swój kształt, mamy swoją Wizję Wspólnoty, czy w przypadku wejścia do SOS będzie teraz nasz koniec ?
  • Nasza wspólnota Miasto na Górze kształtuje się od ponad 30 lat i swój kształt oraz wizję i tożsamość opiera na wizji Miecza Ducha – to dzięki Mieczowi Ducha z grupy modlitewnej staliśmy się wspólnotą, a potem ze wspólnoty – wspólnotą Przymierza, to Miecz Ducha nauczył nas kolegialnego przywództwa, struktury opieki pastoralnej i troski braterskiej i wielu innych rzeczy które są dla nas tak oczywiste i powszechne. Miasto na Górze nie istniałoby z takim kształcie i z taką wizją gdyby nie Miecz Ducha – dlatego czasami słychać, że jak wejdziemy do Miecza Ducha to “nic się nie zmieni”, bo my jesteśmy wspólnotą Miecza Ducha – o to się staraliśmy i do tego dążyliśmy od 30 lat i taka jest nasza tożsamość. To co nazywamy “naszym kształtem” to jest kształt ciężko wypracowany przy współpracy z Mieczem Ducha. A dziś po latach przygotowań i formacji pytanie brzmi, czy chcemy zakończyć ten proces formacji i oficjalnie wejść do Miecza Ducha jako pełnoprawny członek, czy nie. 
 30. Czemu te wizytacje tak długo trwają – tyle lat? 
  • Wizytacje to kilkudniowe spotkania, a czasie których kilka osób z innych wspólnot może przyjrzeć się bliżej naszemu działaniu i na naszą prośbę dać nam informację zwrotną o ocenie działania naszej wspólnoty. Każda wizytacja służy podsumowaniu i ocenie jednego z 4 okresów, które każda wspólnota musi przepracować, aby finalnie stać się pełnoprawnym członkiem Miecza Ducha. Cały proces formacji wspólnoty i decydowania o ewentualnym przystąpieniu do Miecza Ducha jest faktycznie długotrwały i zwykle trwa kilka-kilkanaście lat – bo w tym czasie wspólnot się zmienia, ewoluuje, wprowadza różne nauczania i elementy formacji zalecane przez Miecz Ducha (które często trwają wiele lat). W naszym przypadku tę drogę dodatkowo wydłużyły wewnętrzne konflikty w naszej wspólnocie oraz czas pandemii. Polecamy wystąpienie Jacka Paszka w trakcie spotkania Przymierza w dniu 18 lutego 2023 – tam szczegółowo został omówiony proces wstępowania do Miecza Ducha.
 31. Czy możemy po przystąpieniu w każdej chwili zrezygnować i wyjść z SOS, co za tym idzie i czy są jakieś konsekwencje, straty np. materialne?
  • Tak, każda wspólnota może wystąpić z „Miecza Ducha” zgodnie z procesem zakańczania członkostwa. Także „Miecz Ducha” może unieważnić członkostwo grupy z powodu nieprzestrzegania konstytucji i innych zarządzeń, podjętych przez Radę „Miecza Ducha”. Zawsze będzie się to dokonywało w odpowiednim procesie, dając grupie, której to dotyczy, możliwość wypowiedzenia się przed Radą. Nie ma konsekwencji materialnych wystąpienia – po prostu po wystąpieniu z Miecza Ducha przestajemy płacić dziesięcinę na rzecz SoS.
 32. Proszę o wyjaśnienie sprawy Kairos 2016, np. krzyż bez Jezusa, ustosunkowanie się do uwag przesłanych przez Andrzeja Soleckiego i innych osób dotyczących tego Kairos.
  • KAIROS 2016 to spotkanie które zorganizowaliśmy jako Miasto na Górze wspólnie z KAIROS (młodzieżową częścią Miecza Ducha) w lipcu 2016 w Kiczycach od Skoczowem. Wokół tego wydarzenie narosło wiele historii i zarzutów, ale ciężko się odnieść do nich w tym miejscu…Koordynatorzy naszej wspólnoty po KAIROS 2016 rozmawiali o tych sprawach z liderami SoS, którzy przyznali, że podczas tego wydarzenia miały miejsce nieprawidłowości. Liderzy SoS wyrazili swoje ubolewanie i zobowiązali się do zmian, które nie pozwolą, aby takie nieprawidłowości powtarzały się w przyszłości. Chcemy jednak wyraźnie powiedzieć, że w naszej ocenie było to wydarzenie pełne Ducha Świętego, Bożej obecności i łaski oraz stanowiło pozytywny impuls dla wielu młodych uczestników do rozwijania swojej osobistej relacji z Chrystusem. W związku z tym główny cel tego wydarzenia został zrealizowany. Jeśli ktoś chciałby omówić szczegółowo konkretne kwestie, zapraszamy do kontaktu z koordynatorami lub osobami z naszej wspólnoty, które brały bezpośredni udział w organizacji tego wydarzenia i były obecne na miejscu.  
 33. Jaka jest wizja programowa Miecza Ducha na najbliższe lata. Jaki jest rozeznany kierunek formacji i działań – nie ma informacji na taki temat np. po powrocie koordynatorów ze spotkań  SOS-u.
  • Po powrocie ze spotkania liderów SoS w Stambule koordynatorzy na spotkaniu niedzielnym mówili o swoich doświadczeniach oraz o 3 priorytetach pracy w SoS w najbliższych latach:
   • Odnowa wymiaru charyzmatycznego naszych wspólnot
   • Życie naszym powołaniem ekumenicznym
   • Poszerzanie granic naszego namiotu (Iz 54:2)
 34. Co Miecz Ducha robił w ciągu ostatnich lat w sprawie ewangelizacji, jakie ma plany w tej sprawie na przyszłość?
  • Zachęcamy do przeczytania o tym temacie na naszej stronie: https://miastonagorze.pl/miecz-ducha/ . Miecz Ducha to wspólnota wspólnot – ich działania ewangelizacyjne to suma działań ewangelizacyjnych nas wszystkich – wspólnot wchodzących w skład Miecza Ducha, ale też podstawowym powołaniem Miecza Ducha jest tworzenie wspólnot i szerzenie idei Przymierza: na całym świecie Miecz Ducha pomaga budować wspólnoty po to aby szerzyć Królestwo Boże. 
 35. Czy nasza wspólnota ma informacje o ostatnim skandalu z wykorzystaniem nieletnich w Mieczu Ducha w Londynie, czy nie stanowi to zagrożenia dla naszych młodych?
  • Tak, wiemy o tych skandalach i ogłaszaliśmy ten problem na jednym ze spotkań Przymierza – publicznie do wiadomości wszystkich członków wspólnoty. Z bólem serca przyjmujemy te informacje – podobnie jak inne informacje o tego typu skandalach i aferach w naszym lokalnym Kościele. Afera ta ciągnie się już od kilku albo nawet kilkunastu lat i możnaby różnie oceniać różne jej etapy i podejście odpowiedzialnych. Jednocześnie musimy przyznać, że ostatecznie podejście Miecza Ducha do tej sytuacji jest niezwykle mądre i dojrzałe i że procedury ochrony dzieci i młodzieży, które wprowadzili oni w swoich wspólnotach od czasu wybuchu tej afery są wzorem do naśladowania i staramy się je zaimplementować również w naszej wspólnocie aby “chuchać na zimne”. W Polskim kościele ten temat dopiero raczkuje, a jest to kwestia kluczowa – ochrona naszych dzieci! 
 36. Nie chcemy się zamknąć na to, co teraz się dzieje w polskim kościele (przebudzenie, uwielbienie, ożywienie wspólnot). Chcemy brać udział w polskim kościele!
  • Jedno drugiego nie wyklucza. Bycie wspólnotą należącą do Miecza Ducha nie ogranicza w żaden sposób możliwości współpracy z polskimi wspólnotami i uczestnictwa w lokalnym Kościele.
 37. Nie wszystkim się podobało, że pastor Walaszczyk (protestant) był na czuwaniu przed Zesłaniem Ducha Świętego, stąd obawy o katolickość w SOS.
  • Pastor Walaszczyk został zaproszony z inicjatywy naszej wspólnoty – naszych koordynatorów. Pastor Walaszczyk nie jest członkiem Miecza Ducha, a Miecz Ducha również prawdopodobnie nie wie nawet, że taki kontakt z naszej strony miał miejsce…  
 38. Nieznajomość języków obcych stanowi dużą barierę w otwieraniu się na kontakty z SOS, stąd wolą i wybierają kontakty ze wspólnotami polskimi.
  • W naszym dołączeniu do Miecza Ducha nie chodzi o towarzyskie kontakty i poznawanie ludzi z SOS. Jeśli ktoś ma ochotę i czuje do tego powołanie, to zachęcamy do poznawania ludzi z innych zagranicznych wspólnot – to zawsze jest ubogacające doświadczenie, ale jeśli ktoś nie czuje takiej potrzeby, to nie musi tego robić. Poznawanie ludzi to jeden z elementów bycia we współpracy z innymi wspólnotami, ale nie najważniejszy, nie kluczowy i nie obowiązkowy dla wszystkich. 
 39. Dlaczego wyjazdy PTI organizowane są jedynie dla „kadry”?
  • PTI to w skrócie Pastoral Teaching Institute, czyli coś jakby nasze “szkolenia dla animatorów” albo “szkolenie liderów”. Ze względu na swoje treści jest ono przeznaczone dla liderów, koordynatorów, osób służących we wspólnotach jako odpowiedzialni za wspólnoty, i za ich poszczególne diakonie. A więc tak można by faktycznie powiedzieć, że jest to spotkanie “kadry” i tego typu spotkania są ogromnie potrzebne! Ale jeśli ktoś z naszej wspólnoty chciałby dołączyć do tej “kadry” i służyć jako animator, lider diakonii itp to droga jest zawsze otwarta! 
 40. Po niektórych wspólnych wyjazdach z SOS niektórzy z nas byli zniesmaczeni zachowaniem się członków SOS związanych z nadużywaniem alkoholu.
  • We wspólnotach Miecza Ducha nie obowiązuje zasada nieużywania alkoholu na spotkaniach wspólnotowych – nie tak jak u nas we wspólnocie. Każda wspólnota Miecza Ducha ma swoje zasady i reguły, które w wolności stanowi i egzekwuje od swoich członków – jak na przykład kwestia abstynencji w Mieście na Górze. Natomiast nadużywanie alkoholu jest grzechem i pewnie wymagałoby “pójścia do brata i zwrócenia mu uwagi w cztery oczy” – skoro takie coś ktoś zauważył. Trzeba też zaznaczyć, że w trakcie spotkań organizowanych w Polsce wspólnie z Mieczem Ducha respektowane są nasze zasady w tej kwestii (tak było np. w czasie konferencji Dalej 2016 w Kiczycach gdzie obowiązywał zakaz spożywania i zakupu alkoholu).
 41. Zauważyliśmy we wspólnotach Miecza Ducha, że świętowanie Wigilii Niedzieli jest stawiane wyżej niż świętowaniem samej niedzieli – wyrażało się to w bardziej odświętnych strojach i zachowaniu.
  • Świętowanie Wigilii Niedzieli, czyli spotkanie w gronie rodziny i przyjaciół w sobotni wieczór przy posiłku i wspólnej modlitwie) jest elementem budującym jedność pomiędzy ludźmi różnych kultur (Europa to malutki ułamek), języków, mentalności, itp. Dlatego jest ważna. Jednakże to, czy jest bardziej celebrowana niż niedziela, zależy od konkretnych ludzi, od konkretnej wspólnoty. I tu jest miejsce na nasz wkład w przypomnienie Europie jak świętować niedzielę i dlaczego. (Widzimy, że to się już zmieniło i np. nasi goście zwracają uwagę na odświętny strój również w niedzielę, co wcześniej było rzadkością).
 42. Czy rekolekcje SoS w ramach Światowych Dni Młodzieży mogą zostać przesunięte na inny termin? W obecnym kształcie wydarzenie to nie nawiązuje do papieża, a konflikt terminów uniemożliwia katolikom pełny udział w wydarzeniach parafialnych i papieskich.
  • Program ŚDM składa się zawsze z trzech części: pobyt w parafiach, program na miejscu spotkania z papieżem oraz samo spotkanie z papieżem. SOS organizuje konferencję-rekolekcje w ramach “pobytu w parafiach”, podobnie jak inne wspólnoty a nawet parafie. Po nich młodzież może wziąć udział w pozostałych częściach programu ŚDM. Jeśli wchodzilibyśmy do Miecza Ducha możemy podjąć rozmowy z SoS nt. możliwości zmiany terminu tego wydarzenia.  
powrót