Radujmy, weselmy się
D G A
Radujmy, weselmy się
D G A
Oddajmy chwałę i cześć
G A fis h
Jezus naszym oblubieńcem jest
e A D
Śpiewajmy Panu miłości pieśń
D G
Alleluja, bo króluje nam
D A
Wszechmogący Bóg / x4
powrót