Ruah
e a H7 e
Ruah, Ruah,Ruah
e a H7 e
Ruah, Ruah, Ruah

e a
Nie siłą, nie mocą naszą
H7 e
Lecz łaską Ducha Świętego
powrót