Ruszajmy tam gdzie Boży Tron
C 
Ruszajmy tam - gdzie Boży tron 
G F 
gdzie przebywa Pan, Gdzie Swe Oblicze ukaże nam
F C F G 
By w uwielbieniu wysławiać Go, 
C G 
wielbimy Cię w Twym majestacie wielbimy Cię
G F
A w bramach niebios rozbrzmiewa pieśń: 
d a G
żyjemy Panie dla chwały Twej!

C G F G a F G C
Święty, Święty, Święty! Tobie Panie cześć!
C a F d G
W pełnej zbroi z tarczą w ręku - dziś wznosimy pieśń!
C G F G a F G C a F 
W blasku Twojej chwały, wyruszamy w bój, 
G
dajesz mężne serca, zmieniasz nas
G C
na obraz Twój!

Pod krzyżem dziś, życie nasze składamy Ci, 
w Twojej śmierci jest nasza moc
A zmartwychwstanie nadzieją serc,
pragniemy więc w pokorze stawać się tak jak Ty 
I służyć tak jak Ty służysz nam, 
Twa święta Krew niech przemienia nas.
powrót