Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
E H fis
Skałą i Zbawieniem jest mój Jezus
Skałą i Zbawieniem jest mój Pan
Skałą i Zbawieniem jest Baranek
On mi nowe życie dał

E H fis A
Jezus wyciągnął do mnie dłoń
Jezus radość w serce moje wlał
Jezus z moich grzechów
obmył mnie swą krwią
Najświętszą Krwią
powrót