Sławić Cię Panie chcę
C G F
Sławić Cię Panie chcę
C e d G
dopóki sił i życia wystarczy mi.
C G F
Sławić Cię Panie chcę
C G C
dopóki trwać będą moje dni.

d F C
Bóg nasz jest wierny na wieki
d F C G
Podaje Swoją mocną dłoń.
a e F
Daje pokarm obfity,
d G
uwalnia z niewoli dzieci Swe.

Pan wzrok ślepym przywraca,
Bóg podnosi pochylonych.
Pan nasz kocha sprawiedliwość,
On daje ukojenie pragnącym.

Wdowę i sierotę wspomaga,
a drogę bezbożnych zatraca.
Jest twoim Bogiem Syjonie
i trwać będzie na wieki.
powrót