Słuchaj Izraelu, tylko Jahwe jest Bogiem
E fis gis fis
Słuchaj Izraelu, 
E fis gis fis E fis gis fis
Tylko Jahwe jest Bogiem twym.

E fis gis fis E fis gis fis
Kochaj Pana Boga swego całym swym sercem,
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą,
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem,
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.
powrót