Śpiewaj Panu głośno dziś
A E D A D E D A
Śpiewaj Panu głośno dziś cała ziemio śpiewaj z radością,
D E D E A GDA
Służcie Mu, bo On Bogiem jest – na wieki.

D E A fis
Wiedzcie, że to On stworzył nas.
D E D E
Jesteśmy własnością, owcami pastwisk Jego.

Śpiewaj Panu…

Wstąpmy dziś do Jego bram, w przedsionki Jego,
z pieśniami chwały.

Śpiewaj Panu…

Dziękujmy Mu, bo On dobry jest a łaska Jego trwa na wieki.

Śpiewaj Panu…
powrót