Sprawdź serce me, o Boże mój
D D e fis h
Sprawdź serce me, o Boże mój,
D G A
Wypróbuj mnie i objaw mi
G A D G
Czy kryje się tam coś, co ranić mogłoby.
e A
A potem prowadź mnie o Panie,
fis G H7
Świętą, doskonałą drogą,
e A D
Twoją prostą drogą prowadź mnie.

Sprawdź myśli me, o Boże mój,
Wypróbuj mnie i objaw mi …
powrót