Stworzyciel twój
D h
Stworzyciel twój Królem królów jest
e A
wszechmocny, wszechmocny / x2

h A
Potężny Pan, sprawiedliwy Bóg,
h e C
w miłości swej dla nas na ziemię zszedł.

D h
Od wieków jest i na wieki trwa
e G D
Król królów, Pan panów. Amen.
powrót