Światłością masz dla świata być
C F C
Światłością masz dla świata być / x2
F d
Jego chwała jest wśród Jego ludu,
F d
Jego chwała jest wśród nas,
F d G C
Pan przebywa w chwale Swego ludu dziś.
powrót