Świętemu Bogu oddaj cześć
G D
Świętemu Bogu oddaj cześć,
e h
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń,
C G F D
Jezusa, Syna Swego Bóg darował nam / x2

G e a
W Nim słaby mocnym staje się,
D G e
Biedny niechaj wyzna, że bogaty jest
F D
Bo wszystko dał nam Bóg. / x 2
G a G
Dał nam Bóg, dał Bóg, dał nam Bóg
powrót