Święty Duchu przyjdź
A E
Święty Duchu przyjdź
fis D E
I prowadź mnie tam gdzie Boży tron
A E fis
Święty Duchu spraw, niech z moich ust
D h E
Popłynie dziś uwielbienia pieśń

A E
Wołam przyjdź i wypełnij mnie
fis D E
Niech wiatr Twój uświęci duszę mą
A E
Wołam przyjdź i przenikaj mnie
fis D h E
Niech ogień Twój rozpali mnie, oczyszcza serce me
A
Wołam przyjdź
powrót