Święty, święty Pan i Bóg wszechmocny
A G h G E
Święty, święty Pan i Bóg wszechmocny
A G h G E
Godzien, godzien, Zbawca, pokoju Pan
cis D cis D
Chcę blisko Ciebie być, świętością Twoją żyć
cis D h G E
I stać przed świętym tronem Twym

A E D
Tobie chwała i mądrość i moc,
A E D
Oddaję Ci każdy mój dzień,
A E D A 
Wysławiam Cię, uwielbiam Cię
h G E (A)
Mój Panie i Królu mój (Królu mój)
powrót