Święty, Święty, Święty
D h G A D
Święty, Święty, Święty, Święty jest nasz Pan.
Godzien, godzien, godzien, godzien, by przyjąć cześć.

D h G A D
Jego łaska wciąż nad nami jest,
Jego miłość w sercach naszych trwa.
Cała ziemia jemu składa hołd i wysławia dzieła jego rąk.
Jego lud dziś błogosławi Go za zbawienną o Jezusie wieść.
On umacnia wiernych Duchem Swym, On na wieki wieków trwa
powrót