Szumią w lesie drzewa
D h G A
Szumią w lesie drzewa
ptak nad głowa śpiewa
kwiat rośnie wysoko
słońce puszcza oko.

D h G A
A ja od samego rana, parara, parararara
śpiewam dla mojego Pana, parara, parararara
powrót