Twoja Krew oczyszcza mnie
C G a
Twoja Krew oczyszcza mnie,
F G
Nowe życie znajduję w Twojej Krwi.
F G
Twoja Krew przelana jest,
C e a
by wykupić z grzechu mnie.
F f C G a
Obmywa tak, abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg.
d G C
Mój Jezu zmazujesz grzechy me.
powrót