U Pana dziś
C a7 d G
U Pana dziś , zostawiam troski swe
C a7 d G
Oddaję Mu , On chętnie ciężar mój chce nieść
E a
Składam go u Jego stóp , i ulgę czuję znów.
d G7 C
Moje zwątpienia, strach , u Pana składam dziś
powrót