Uwielbiać mego Pana chcę
E A H
Uwielbiać mego Pana chcę 
cis A H
Wyśpiewać Jemu nową pieśń
cis A fis cis
On ukojeniem i zbawieniem duszy mej 
A cis Gis
Tylko Jemu służyć chcę 

A E fis cis
Alleluja! Uwielbiaj duszo ma 
A cis A H
Wywyższaj Pana, wywyższaj Go 
A E fis cis
Alleluja! Uwielbiaj duszo ma 
A H E
On godzien wszelkiej chwały jest. 
powrót