Uwielbiam Imię Twoje Panie
A D E
Uwielbiam Imię Twoje Panie
A D E
Wywyższam Cię, oddaję Ci hołd
fis D
W przedsionkach chwały Twej staję
h E
Z radością śpiewam Ci pieśń

A D E
O Panie Jezu chcę wyznać, że
A D E
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
A D E
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił
h E
Dajesz mi Siebie bym na wieki żył!
powrót