Wspaniałym Panem Tyś
D G D A
Wspaniałym Panem Tyś
D G D A
Twej twarzy szukam wciąż
h fis D A D
Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym
G A D
Łaska Twa dotyka mnie.
powrót